Czasopismo ukazuje się w dwóch zeszytach rocznie i jest wydawane w ramach
          Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy.

W skład Porozumienia wchodzą:
Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja"
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Polskie Towarzystwo Przyjaciów Przyrody "pro Natura"
Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny
Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS
Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki