NIETOPERZE [THE BATS] ISSN 1640-2677

ADRES REDAKCJI / EDITORS ADDRESS:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel./fax (071) 3430958

nietoperze@eko.wroc.pl

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR:
Rafał Szkudlarek

 

 WYDAWCA / PUBLISHER

RADA REDAKCYJNA / EDITORIAL BOARD;
Renata Paszkiewicz (sekretarz redakcji), 
Wiesław Bogdanowicz, Mateusz Ciechanowski,
Mirosław Jurczyszyn, Krzysztof Kasprzyk, Marek Kowalski,
Grzegorz Lesiński, Dariusz Łupicki,
Robert W. Mysłajek, Alek Rachwald