NIETOPERZE, Tom XI, Zeszyt 1-2, 2010

 

Spis treści / Contents 

 G. LESIŃSKI, J. CICHOCKI:
Wspomnienie o Doktorze Andrzeju Lechu Ruprechcie (1935-2010)
Chiropterologiczne publikacje Doktora Andrzeja Lecha Ruprechta

 

 A. KMIECIK, P. KMIECIK, W. GRZYWIŃSKI:
Chiropterofauna Wigierskiego Parku Narodowego

 

FREE ABSTRACT

R.W. MYSŁAJEK, K. KUREK, S. NOWAK, P. ORYSIAK:
Nietoperze Chiroptera Żywieckiego Parku Krajobrazowego

 

FREE ABSTRACT
 

Notatki / Notes

 

G. WOJTASZYN, K. KRYZA, A. STANILEWICZ: 
Zimowisko nietoperzy w kanalizacji burzowej w Pile (NW Polska)
Bat hibernaculum in urban drainage system in Piła (NW Poland)

 

FREE ABSTRACT

J. BORATYŃSKI: 
Obserwacja zachowania borowca wielkiego Nyctalus noctula w trakcie ucieczki przed drapieżnikiem - puszczykiem Strix aluco
Observation of the behaviour of noctule bat Nyctalus noctula during the escape from a predator - tawny owl Strix aluco

 

FREE ABSTRACT

P. KMIECIK, A. KMIECIK: 
Stwierdzenia nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) w skrzynkach dla nietoperzy w Górach Bystrzyckich
Notes of Bechstein’s bats Myotis bechstenii (Kuhl, 1817) in bat boxes in the Góry Bystrzyckie mountain range

 

FREE ABSTRACT

G. LESIŃSKI, M. ŁEPKOWSKA, A. OLSZEWSKI, P. SKRZYPIEC-NOWAK: 
Stwierdzenia mroczka późnego Eptesicus serotinus w skrzynkach w Kampinoskim Parku Narodowym i Mazowieckim Parku Krajobrazowym
Records of serotines Eptesicus serotinus in boxes in Kampinos National Park and Mazowiecki Landscape Park

 

FREE ABSTRACT

G. LESIŃSKI, J. GRYZ, D. KRAUZE-GRYZ: 
Borowce wielkie Nyctalus noctula w diecie puchaczy Bubo bubo z Borów Tucholskich i Pienin
Noctules Nyctalus noctula in the diet of eagle owls Bubo bubo from Tuchola Forest and Pieniny Mts.

 

FREE ABSTRACT

M. CIECHANOWSKI, G. SADOWSKA: 
Nocek duży Myotis myotis i karlik drobny Pipistrellus pygmaeus – nowe gatunki nietoperzy dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Greater mouse-eared bat Myotis myotis and soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus – new species of bats for Wdzydzki Landscape Park

 

FREE ABSTRACT

K. DZIEWOŃSKA, R. SZKUDLAREK: 
Dwadzieścia dwa złote podkowce
Twenty-two golden horseshoe bats

 

FREE ABSTRACT

W. SANEK: 
„Podkowiec mały” - fotograficzna wystawa w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
"The lesser horseshoe bat" - photo exhibition at Krystyna and Włodzimierz Tomków Museum of Natural History in Ciężkowice

 

FREE ABSTRACT