NIETOPERZE, Tom IX, Zeszyt 2, 2008

 

Spis treści / Contents 

 A. ZAPART, M. CIECHANOWSKI, K. KASPRZYK:
Monitoring i problemy ochrony kolonii nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w Lubni na Pojezierzu Pomorskim

 

 R. W. MYSŁAJEK, C. SZURA, M. FIGURA:
Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie Śląskim w latach 2007 - 2008

 

K. KASPRZYK, M. LESZCZYŃSKI:
Nietoperze zimujące w Cytadeli w Grudziądzu (1996 - 2005)

 

K. KASPRZYK, M. TOMASZEWSKI:
Nowe skrzynki z trocinobetonu dla nietoperzy

 

T. NARCZYŃSKI, M. CIECHANOWSKI:
Skład gatunkowy i struktura populacji nietoperzy (Chiroptera) zasiedlających skrzynki na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku

 

M. MARZEC, P. SIWAK, K. SIWAK, T. ŚWIERUBSKA:
Ochrona miejsc zimowania nietoperzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Romnickiej i Suwalskim Parku Krajobrazowym

 

G. WOJTASZYN:
Występowanie nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797) w lasach oraz uwagi na temat zachowań godowych tego gatunku

 

A. BATOR, R. SZKUDLAREK, A WĘGIEL:
Skład gatunkowy i struktura populacji nietoperzy odławianych na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego

 

M. CIECHANOWSKI, A. CZABLEWSKA, M. MĄCZYŃSKA, T. NARCZYŃSKI, A. PRZESMYCKA, A. ZAPART, T. JARZEMBOWSKI, A. RACHWALD:
Nietoperze (Chiroptera) Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana"

 

 

Notatki / Notes

 

G. LESIŃSKI, G. BŁACHOWSKI, A. PŁOWUCHA: 
Nowe stanowiska nocka łydkowłosego Myotis dasycneme na północnym Podlasiu
New localities of the pound bat Myotis dasycneme in the northern Podlasie region

 

K. KASPRZYCKI: 
Kolonie rozrodcze nocków dużych Myotis myotis w kościele w Śliwicach (Bory Tucholskie) - proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000
Breeding colony of greater mouse-eared bat Myotis myotis in the church at Śliwice (Bory Tucholskie Forest) - proposition of Special Area of Conservation SAC (Natura 2000 site)

 

J. MANIAS, M. IGNACZAK: 
Pojedyncze obserwacje nietoperzy w kryjówkach pod odstającą korą drzew
Observations of bats in the roosts beneath loose bark of trees

 

I. GOTTFRIED, T. GOTTFRIED, P. KMIECIK: 
Zimowe stwierdzenia mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus na Dolnym Śląsku
Winter records of the parti-coloured bat Vespertilio murinus in Dolny Śląsk region

 

R. W. MYSŁAJEK: 
Stwierdzenie mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus w Bytomiu i Oświęcimiu (Poudniowa Polska)
Records of the Parti-coloured bat Vespertilio murinus in Bytom and Oświęcim (S Poland)

 

G. LESIŃSKI, A. JANIAK, B. POPCZYK: 
Przykłady drapieżnictwa kota domowego na nietoperzach
The examples of bat predation by a domestic cat

 

G. WOJTASZYN, P. KMIECIK, A. BARTNIK: 
Nowe letnie stanowiska mopka Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) w obiektach antropogenicznych w poudniowo-zachodniej Polsce
New summer localities of the barbastelle Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) in the anthropogenic objects in south-west Poland