NIETOPERZE, Tom IV, Zeszyt 2, 2003

 

Spis treści / Contents 

 T. JARZEMBOWSKI:
Aktywność socjalna i żerowiskowa karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) w okresie wędrówek sezonowych na Mierzei Wiślanej.
[Feeding and Social Activity of Nathusius' pipistrelle bat Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) During Migration on Vistula Spit]

 

FREE ABSTRACT

D. ŁUPICKI:
"Małym" się śpieszy, czyli przyczynek do poznania konkurencji wewnątrz gatunkowej u nocka rudego Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) w okresie jesiennym.
[The 'Small' are in a hurry. A Contribution to the Knowledge of Infraspecific Competition in Daubenton's Bat Myotis daubentonii in Autumn]

 

FREE ABSTRACT

M. MARZEC:
Zimowanie nietoperzy w piwnicach na terenie leśnym i otwartym.
[Bats Wintering in Small Cellars Located in the Forest and in the OpenCountry]

 

FREE ABSTRACT

G. LESIŃSKI, E. FUSZARA, M. KOWALSKI:
Sezonowe zmiany ciężaru ciała nocka Natterera Myotis nattereri.
[Seasonal changes in body weight of Myotis nattereri]

 

FREE ABSTRACT

W. GRZYWIŃSKI: 
Chiropterofauna Magurskiego Parku Narodowego.
[Bat fauna of the Magurski National Park]

 

FREE ABSTRACT

M. KOWALSKI, G. LESIŃSKI, B. WOJTOWICZ, T. NITKIEWICZ: 
Zimowe stanowiska nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie, 1825) w północnej części Podlasia.
[Winter Localities of the Pond Bat Myotis dasycneme in the Northern Part of Podlasie]

 

FREE ABSTRACT

K. KASPRZYK: 
Pierwsze w Polsce stwierdzenie rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) w budynku.
[First Record of Lesser Noctule Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) in a Building's Attic During the Breeding Period in Poland]

 

FREE ABSTRACT
 

Notatki / Notes

 

A. GUBAŃSKA: 
Zimowa, dzienna aktywność borowca wielkiego Nyctalus noctula (Schreber, 1774) na terenie Wrocławia.
[Daily Winter Activity of Nyctalus noctula (Schreber, 1774) of Wrocław]

 

FREE ABSTRACT

J. DOMAŃSKI
Nowe zimowe stanowisko nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) w środkowej Polsce.
[New Winter Hibernacula of  Bechstein's Bat Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) in Central Poland]

 

FREE ABSTRACT

G. HEBDA, A. NOWAK: 
Drugie stanowisko nocka Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) w województwie opolskim.
[Second Locality of Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) in the Opole Province]

 

FREE ABSTRACT

R. SZKUDLAREK, A. WĘGIEL, Ł. IWANIUK: 
Klasztor w Szczyrcu - najcenniejszy strych w Polsce.
[Mortality of bats hibernating in Modlin forts]

 

FREE ABSTRACT

Ł. IWANIUK, R. SZKUDLAREK: 
Zimowisko karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) w Henrykowie.
[Winter roost of Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) in Henryków (SW Poland)]

 

FREE ABSTRACT

G. WOJTASZYN: 
Interesujące zimowisko nietoperzy w Pile.
[Interesting bat hibernacula in Piła]

 

FREE ABSTRACT

M. DZIĘGIELEWSKA, K. DZIĘGIELEWSKI: 
Zimowe kryjówki borowców wielkich w aglomeracji miejskiej.
[Untypical winter shelters of Nyctalus noctula in the urban-industrial agglomeration]

FREE ABSTRACT